Modulair ingericht.

Dialog geeft je altijd en overal inzicht in wie jouw stakeholders zijn, wat hun issues zijn en welke belangen en wensen zij hebben. Hierbij omarmen we de Strategisch Omgevingsmanagement Methode (SOM), en optimaliseren we de omgevingsmanagementprocessen.

Op deze manier is Dialog niet alleen nuttig voor analyses, maar ook toepasbaar in het dagelijkse werk.

Dialog is met stakeholdermanagement, communicatie en programma modulair ingericht, zodat je de applicatie in kunt richten naar jouw wensen.

Voor wie?

Dialog biedt meerwaarde voor elke organisatietype en -grootte die omgevingsbewust werken én waar binnen projecten sprake is van omgevingsmanagementproblematiek.

Met Dialog heb je inzicht in de omgevingsmanagementprocessen over alle projectfasen heen.

Kies de modules die bij jouw project en projectfase passen.

Dialog is modulair ingericht en bestaat uit de volgende modules: stakeholdermanagementmodule, communicatiemodule en programmamodule.

Stakeholder-
managementmodule.

Om goed aan te sluiten bij de fase waarin jouw project zich bevindt, is Dialog modulair ingericht.

In basis heb je toegang tot de stakeholdermanagementmodule. Hiermee maak je inzichtelijk wie je stakeholders zijn, welke issues en belangen er spelen en maak je gemakkelijk een omgevingsmanagementstrategie voor jouw project.

Je behoudt het overzicht over wie met welke stakeholders praat en welke afspraken er zijn gemaakt. Zo weet je in de toekomst ook nog wat er is afgesproken en met wie dat was.

Deze basismodule, die voor alle fasen interessant is, kan uitgebreid worden met aanvullende modules.

GIS-kaart

De GIS-kaart is een onderdeel van de stakeholdermanagementmodule, waarmee je toegang hebt tot een kaart met alle locatiegerelateerde items uit het omgevingsmanagement. Je vindt hier alle stakeholders, issues, klantwensen, meldingen en (bouw-)activiteiten terug.

Indien je gebruik maakt van de koppeling met ESRI, hebben jouw projectteamleden in de GIS-omgeving toegang tot dezelfde informatie.

Functionaliteiten:  stakeholders   issues   belangen   klantwensen
 contactlijsten   GIS-kaart   integraties (o.a. Relatics en Sharepoint)
 managementrapportage   mailimport

stakeholdermanagementmodule
DialoGIS
Communication_vector_new

Communicatiemodule.

Maak de gehele informatiestroom van en naar omwonenden en bedrijven inzichtelijk en houd grip op je omgevingscommunicatie.

Gebruik de communicatiekalender om middelen in te plannen op basis van de bouw- en procesactiviteiten. Maak adressenlijsten aan, zodat je nooit meer iemand per ongeluk vergeet in te lichten, gebruik de GIS-kaart om de afkomst en hoeveelheid van automatisch ingeladen meldingen inzichtelijk te maken en stuur op verbetermaatregelen.

Weet wie welke informatie krijgt en welke meldingen doet. Deze module wordt veelal gebruikt binnen de realisatiefase.

Aanvullende functionaliteiten:  communicatiekalender   adressenlijsten   klachten & meldingen   inzicht op de kaart   integraties met The Imagineers, De BouwApp en ESRI (op aanvraag)

Programmamodule.

Met de programmamodule is het mogelijk om objecten op kaart aan te maken, en alle relevante informatie op kaart in te zien.

Doordat je eenvoudig items als stakeholders, issues, klantwensen en contactmomenten aan diverse objecten koppelt, is op de kaart alle relevante informatie die aan een object is gekoppeld in te zien.

Met deze aanpak zorg je voor een eenduidige werkwijze binnen het programma. Of je nu een programma hebt van meerdere projecten of een programma van deelprojecten binnen één project; je hebt inzicht in de zaken die programmabreed spelen, maar ook de mogelijkheid om in te zoomen op objectniveau.

Aanvullende functionaliteiten:  programma   aanmaken objecten(structuur)   objecten zichtbaar op de kaart   koppeling aan objecten van stakeholders, issues, klantwensen en contactmomenten

boom-programmamodule-dialog

Nieuwsgierig? Vraag vrijblijvend een demo aan!