Hoe helpt Dialog jou met grip houden op het omgevingsmanagement proces?

“Grip op omgevingsmanagement is voor mij dat ik het gevoel heb dat ik het project in de hand heb en houd. Dat ik inzichtelijk heb, welke omgevingsfactoren invloed hebben op de voortgang van het project en dat ik dit tijdig weet. Dialog helpt mij om het project daarin inzichtelijk te maken en om daarmee draagvlak voor omgevingsmanagement te krijgen binnen mijn projectteam” – Jolijn Delissen (North Sea Port)

Hoe helpt Dialog jou met grip houden op het omgevingsmanagement proces?

“Grip is voor mij verwachtingsmanagement, zowel intern als extern. Taken en verantwoordelijkheden helder en inzichtelijkheid krijgen en Dialog daarvoor ook gebruiken. Verwachtingen manage je ook in de omgeving, dus dat is voor mij extern. Communiceren op juiste moment en adequaat kunnen reageren op zaken die spelen in de omgeving. Door het in Dialog te plannen, vast te leggen en op te volgen kan ik daar grip op houden met Dialog”. Simone Mark – BAM

Hoe helpt Dialog jou met grip houden op het omgevingsmanagement proces?

“Grip voor mij is dat ik het gevoel heb dat ik het onder controle heb en dat ik overzicht heb. Dialog als tool helpt mij hierin door alle informatie op één plek te borgen. Het ontzorgen zit hem voor mij met Dialog vooral in stakeholdermanagement, qua logboeken en ook voor overdracht als zelfstandige. Zowel bij start en overnemen van anderen, als bij eventueel stoppen op een project”. Marcel Floor – omgevingsmanager Zuid-Holland

Hoe helpt Dialog jou met het monitoren van issues

“Wat heel fijn is, is dat wanneer ik een lijst met issues heb. Die kan ik zo uit Dialog ophalen  en dan zie ik in één oogopslag in overleggen met bestuurders wat er waar speelt met stakeholders.

 

Deze lijst helpt mij ook bij de voorbereiding van de bestuurders op gesprekken met stakeholders (annotatie).” – Eline Aardse (Provincie Utrecht)

Hoe helpt Dialog jou met het monitoren van issues

“Ten eerste door thema’s die in de omgeving spelen te koppelen aan de issues in het project, ook vanuit het verleden. Plus door de koppelingen (dwarsverbanden) die ik kan maken, met bijvoorbeeld stakeholders, word ik gedwongen bewust na te denken over de issues. Dat geldt ook voor belangen in mijn projecten. Door Dialog leg ik die koppelingen heel makkelijk” – Marcel Floor (Provincie Zuid-Holland)

Hoe helpt Dialog jou met het monitoren van issues

 “Vanuit meldingen (eventueel op thema) herken ik een patroon in zaken die tijdens de realisatie spelen. Hierin herken je een piek in gevoeligheden van de omgeving, wat een issue is voor ons. In het vervolg van het project kan ik in de voorbereiding daar dan beter rekening mee houden. Zeker bij een langer lopend projecten als Rivierenbuurt kunnen we daarom verbeteringen aanbrengen in de vervolgfase van het project.“ – Simone Mark (Bam Infraconsult)

Hoe helpt Dialog jou om overzicht te behouden in je projecten?

“ Voorbeeld: met communicatie versturen en vastleggen in de communicatiekalender: dan zie ik in de toekomst de historie terugkomen, ook geografisch.

Dat maakt het voor mij een stuk overzichtelijker, wat tevens ook fijn is bij toekomstige projecten!

Het staat erin en ik hoef er niet meer over na te denken.”

Hoe helpt Dialog jou overzicht te behouden in je projecten?

“Door inzichtelijkheid te bieden in het totale omgevingsmanagement voor dat project.

Juist ook prettig dat ik in zoveel facetten binnen projecten inzicht kan houden en daardoor controle houden.

Dat maakt mij als omgevingsmanager zekerder van het speelveld waarin ik mij bevind. Zowel intern als extern.”

Hoe helpt Dialog jou overzicht te behouden in je projecten

“Het belangrijkste overzicht is wie met wie waarover praat. Ook ter voorbereiding om te kijken of partijen allemaal op hetzelfde informatieniveau zitten, wanneer ze met elkaar in gesprek raken. 

Doordat ons project gebruikt maakt van Dialog is het makkelijker om overzicht te bewaren.

Hier kunnen we op tijd op bijsturen zodat er geen verrassingen ontstaan.”

Hoe makkelijk prioriteer jij je acties?

“Issues geven voor mij aan waar de meeste prioriteit in zit. Soms zit er geen beweging in en staan issues er al heel lang in. Terwijl het issue nog steeds heel belangrijk is. Ook issues die erg lang duren maar waar je minder invloed op hebt. We krijgen op deze manier meer grip op het bestuurlijke proces
dat tussen allerlei partijen plaatsvindt.” – Eline Aardse (Provincie Utrecht)

Hoe makkelijk prioriteer jij je acties?

“Doordat mijn genoteerde acties automatisch terug komen in mijn dashboard doordat er deadlines aan gekoppeld zijn, zie ik direct welke acties wanneer gedaan moeten worden.

 

Prioriteiten in mijn projecten worden voornamelijk bepaald door het actieoverzicht.” – Gert-Jan Roth (Van Gelder)

Hoe makkelijk prioriteer jij je acties?

“Juist door stakeholders met veel belang op de juiste manier in het project te positioneren en van daaruit te kijken welke kritieke paden je tegenkomt richting de uitvoeringsfase. Maar ook door vanuit het gehele projectteam te weten welke stakeholders welke prioriteiten kunnen hebben in kritieke fases van het project. Om vervolgens van daaruit acties uit te kunnen zetten.” – Jolijn Delissen (North Sea Port)

Hoe vaak gebruik jij nog excel lijstjes?

“Nul met een hoofdletter N! Dat is wel echt fijn aan Dialog, alles op één centrale plek.

 

En niks meer in het hoofd.

 

Excellijstjes kun je manipuleren en zijn foutgevoelig.” – Gert-Jan Roth (Van Gelder)

Hoe vaak gebruik jij nog excel lijstjes?

“Nog eentje, de importsheet op dit moment van Dialog.

En natuurlijk op de projecten die ik niet in Dialog heb.

Wel handig om bij externe betrokkenen binnen het projectteam om gegevens te verzamelen en daarna in Dialog te importeren.” – Jolijn Delissen (North Sea Port)

Hoe vaak gebruik jij nog excel lijstjes?

 

 

“Ik draai sinds vier jaar al mijn projecten in Dialog. Geen dus.” – William Verbij (Van Gelder)

 

 

 

Nieuwsgierig? Vraag vrijblijvend een demo aan!