Prioriteren van acties

In artikel, issues monitorenhebben we een voorbeeld gegeven van hoe focus aangebracht kan worden op issues. Door focus aan te brengen loop je minder risico kostbare tijd aan de verkeerde zaken te besteden. Na deze stap, is het belangrijk om logische acties uit te zetten die ervoor zorgen dat op tijd tot oplossingen wordt gekomen.

 

Acties moet je prioriteren. In je eigen werk, maar ook in overleggen met projectteamleden over de voortgang van issues. Gebruik voor het prioriteren van acties de urgentie van de issues.

Figuur 1. Verdeling issues op basis van urgentie

Fallback scenario

Niets is zo veranderlijk als een project. Ondanks dat concrete acties benoemd zijn en op basis van urgentie uitgelopen worden, kan een onverwachte gebeurtenis de deadline in gevaar brengen. Bedenk daarom voor issues met grote impact altijd een fallback scenario. Zo kom je niet in de knel als het niet helemaal loopt, zoals je had verwacht.