Voorspelbaar omgevingsmanagement

Je werk kunnen uitvoeren op een steeds slimmere manier is wat iedereen wil. Omgevingsmanagement is nog steeds mensenwerk en dat zal altijd zo blijven, maar kan naar onze mening nog steeds efficiënter. Mede hierom organiseert Dialog op 10 juni 2021 een webinar waarin wij laten zien hoe je slimmer en dus efficiënter te werk kan gaan door omgevingsmanagement en de informatie ervan voorspelbaar te maken. Dit webinar wordt speciaal gehost voor de omgevingsmanagers en projectteams met als doel onze visie te delen en feedback op te krijgen. Wij zijn niet alleen een SaaS-tool, maar helpen juist graag met het vakgebied verder te helpen.

Dialog is een tool voor inzicht in omgevingsmanagement. Middels deze tool wordt alle opgehaalde informatie vanuit de omgeving door iedereen op één centrale plek verwerkt. Deze informatie heeft invloed op het project, heeft daarom waarde en met Dialog ontstaat hierin sneller inzicht en overzicht. Dit wordt gedaan door verbanden te leggen op de informatie binnen het project. Deze informatie moet niet alleen in een systeem gestopt worden, maar door middel van Dialog is deze informatie ook goed te monitoren of te rapporteren, en straks voorspelbaar te maken. Over het algemeen worden deze lijsten gemaakt in Excel waardoor het onoverzichtelijk is en onbereikbaar voor andere projectleden. En de informatie is eigenlijk niks meer dan platte tekst, je kunt er weinig mee of het kost veel tijd om er wat mee te doen. Los nog van de foutgevoeligheid. Aan de hand van onze tool worden verbanden inzichtelijk en kunnen voor de juiste focus de juiste prioriteiten gesteld worden.

Alle data welke op één plek wordt verzameld hoeft niet alleen van invloed te zijn op het project maar kan ook op het omgevingsbewustzijn van de gehele organisatie er achter. Dit kan en mag op veel verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Daarom is het van belang om strategische keuzes te kunnen maken in projecten zelf en in de overkoepelende organisatie, welke bijdragen aan het volwassen worden van het vakgebied naar de visie van de eigen organisatie. Hiervoor is informatie nodig welke het omgevingsbewust zijn aantoonbaar en zelfs meetbaar kan maken. Informatie welke nu nog vaak verwijderd wordt of op de grote hoop verdwijnt, zonder dat het waarde behoud.

Het belang van de omgevingsmanager, die informatie tot zijn beschikking krijgt om zijn werk optimaal te kunnen uitvoeren, is groot. Hij of zij verzamelt immers die gegevens. Deze informatie komt vanuit verschillende kanalen bij verschillende betrokkenen terecht. Hoe Dialog dit digitaal in zijn werking wil laten gaat wordt verteld bij de volgende webinar: What’s next!?  Wat maakt jouw organisatie aantoonbaar omgevingsbewust en welke gereedschapskist is daarvoor nodig? Om uiteindelijk te komen tot voorspelbaar omgevingsmanagement.

Ons uiteindelijke doel is om samen te komen tot een manier van werken waarin iedereen, op zijn eigen manier, zo efficiënt mogelijk te werk kan gaan. Werk dat bijdraag aan het meetbaar maken van de prestaties in omgevingsmanagement, zowel voor de opdrachtgever als opdrachtnemer. Naast de efficiëntie is het ook slimmer werken. Toekomstgerichter datamanagement, voorspelbaar omgevingsmanagement!